Jag har jobbat med samtal och terapi i snart tio års tid och jag har en basutbildning i psykoterapi. Min inriktning är intergrativ, det vill säga att jag har läst många olika inriktningar och anpassar metoden beroende på vem du är och vad du vill ha hjälp med. Den metod jag använder främst när du kommer med höga krav på dig själv, höga krav från andra eller att du gillar att prestera är något som heter compassionfokuserad terapi.  

Jag har hållit i sömnkurser och sömnbehandlingar under en längre tid. 

Förutom ovanstående problem kan du även kontakta mig och du behöver hjälp i din relation, om du har fobier, tvångstankar/tvångshandlingar eller något annat. Vi träffas i ett bedömningssamtal där jag bedömer ifall jag kan hjälpa dig och du bedömer ifall du tycker det känns bra.